Blokování nevhodných stránek

Blokování nevhodných stránek

 ve firmách - stránek nesouvisejících s prací
 ve školách - nevhodných stránek pro žáky
 v knihovnách - nevhodných stránek pro společné prostory a čtenáře
Blokování nevhodných stránek ve školách a firmách

Pro koho je služba určena?

Služba je určena malým, středním i velkým společnostem nejrůznějšího zaměření. Uživateli této služby mohou tedy být jak komerční podniky, tak i instituce veřejné správy či neziskové a příspěvkové organizace.

Pro školy a knihovny

Blokování stránek nesouvisejících s vyučováním, pomoc s ochranou před zavirováním školních PC.

Pro firmy

Zamezení přístupu na stránky nesouvisející s pracovní náplní zaměstnanců (tj. jednak stránky se společensky nevhodným obsahem, ale i stránky bezpečné, které ovšem ubírají čas zaměstnancům na úkor vlastní pracovní činnosti), pomoc s ochranou před zanesením virů do firemních PC.